Kanalizacja i hydraulika


Pod terminem kształtki kanalizacyjne kryją się pewnego rodzaju niewielkie elementy, bez których nie ma możliwości właściwego i sprawnego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego. Te kształtki, które na co dzień wykorzystywane są w budownictwie najczęściej stosowane są jako dodatki wykańczające instalacje w domach jednorodzinnych. Jeżeli chodzi o ich wytwórstwo to głównym surowcem z jakiego są one masowo produkowane jest przede wszystkim trudno zapalne PP oraz PCV. Nierzadko występują one także w w formie żeliwnej lub wykonywane są z mosiądzu.

Najkrócej rzecz ujmując kształtki kanalizacyjne są to takie części, bez których nie byłoby możliwe zespolenie ze sobą pewnych fragmentów rur. Do ich połączenia dochodzi natomiast poprzez zgrzewanie lub sklejanie. Wśród rozmaitych typów kształtek kanalizacyjnych wyróżnić należy dwa podstawowe ich rodzaje, które stanowią kształtki równoprzelotowe oraz tak zwane kształtki redukcyjne.

Pierwsza z wyżej wymienionych grup kształtek kanalizacyjnych cechuje się tym, iż scala ze sobą poszczególne części rur posiadających te same wymiary średnicowe. Rury redukcyjne z kolei inaczej określane mianem zwężek, stanowią idealny łącznik rur o różnej grubości oraz wielkości. Jeszcze inną, dość specyficzną odmianą kształtek są również kształtki kompensacyjne. Ich właściwością jest tu ochrona danego przewodu przed jego odkształceniem, które możliwe byłoby za sprawą działania podwyższonych temperatur.